Två av mina återfunna betyg från Solbacka

Inte vackra men nästan ärliga. Det borde ha varit som bäst BC i svenska båda åren men då hade jag inte blivit flyttad.