Mina Tankar:

 

Här tänker jag tänka "högt" alldeles som jag själv vill. Problemet är "bara?" hur kan man förmedla tankar och insikter etc när det inte längre finns ett språk som alla förstår och uppfattar på samma sätt???

Senectus est natura loquacior
Ålderdomen är av naturen pratsjuk

 

Kanske ska man använda bilder, - hmmmm - nä det blir för stort, fast det hade säkert varit tydligt och kanske vackert.

 

Hört och sett på TV

Den som inte läst och kan sin historia är tvingad att göra om dess misstag.

Något för regering, riksdag och skolväsendet att begrunda! När jag pratar med Svenska elever i dag undrar jag om ämnet fortfarande finns kvar som ämne!

 

Om Sverige 6/6 08

Jag läste i tidningen om straffpåföljder!

Va!!!!! Fjuttiga ekonomiuska straff till stora ekonomiska brottslingar i stället fört fängelsestraff, och små obettydliga fängelsedommar till gravt kriminella våldsbrottslingar.

Straff som alla förstår inte har någon som helst verkan på brottslingen.

Vi måste göra något innan allt går åt helvete rent ut sagt. Vi måste införa ändamålsanpassade straff.

Livstidsstraff ska vara livstid och inget annat även om han eller hon fyller 100 år i fängelset.

Hur bekämpar man demokratiskt ett korupt och förjuget svenskt rättsväsende? Svar emottages tacksamt!!!

 

Varför svenskan och så småningom Sverige är dömt att försvinna!

 Vissa saker gör oss till Svenskar: 1) Vår lag. 2) Vårt språk 3) Vår valuta 4) Vårt kungahus  5) Vår flagga  6) Landets gränser

 1) Socialdemokraterna har fått igenom att vi skulle in i EU. För att kunna det var de tvingade att ändra vår grundlag obs! Vår grundlag var skriven för att vi skulle behålla vår suveränitet (rätt att bestämma över oss själva). Denna rätt är inte längre fullständig. Det har alltså tummats på detta, det märks inte så mycket nu, men har det tummats en gång är det lättare att tumma en gång till osv osv. Och vill man tillhöra brysselpojkarna, det blir ju mera pengar i den privata fickan, då så säljer man gärna ut något mer av det Svenska, det rör ju bara andra!

  2) Vårt språk används inte längre i de stora företagens styrelserum. Mer och mer dokumentation skrivs på engelska. Ska du ha ett kvalifiserat arbete måste du kunna prata och skriva Engelska. Flygspråket är engelska, överhuvud taget Eterns språk är engelska. TV sänder mer och mer enbart på engelska. Datorspråket är Engelska. Ska du ha utbildning värt namnet måste du läsa Engelska, helst i utlänsk skola, eftersom den svenska skolan är utarmad. Exakt som dialekterna försvinner försvinner nu Svenskan.

 3) Vår valuta, de Svenska pengarna Det är väl inte någon hemlighet att Sossarna vill att vi ska ha Euro som valuta som ett led i att slippa hantera  ekonomin utan kunna skylla på andra som vanligt. "Det är inte mitt bord"

 4) Med jämna mellanrum kommer det upp i Sossarnas önskelista att bli av med det Svenska Kungahuset.

 5) Vår flagga Den vördas inte längre! och har fått konkurans av Skånska flaggan och EU synbolen, Stjärnringen på blå botten.

 6) Landets gränser har öppnats nu behövs inte ens passet. Gränsen är på väg att försvinna.

Var det något mer som kunde sabboteras? Ja Vårt rättsväsende, och demokratin, men det är en helt annan historia.

 

Hederlighet/Brottslig

 I dag är det så dyrt att skydda sig mot brott och det finns så många brottslingar att det inte lönar sig att vara hederlig!

 

Bortglömt?

Salus populi suprema lex esto. CICERO ca 20 f.Kr.
Folkets väl vare högsta lag

Det är vi som ska tala om vad regeringen skall verkställa inte tvärt om!
Det är därför vi har en riksdag !

 

Vår Svenska skola en förlegad skolform!

Jag har under en serie av år på olika sätt fått följa lite olika länders skolor och kunnat jämföra dem med ett antal svenska motsvarande både från lärare och elever. Här kommer några av mina tankar:

Först konstaterar jag att: Den svenska skolan klarar inte ens av det som borde vara helt självklart nämligen att trygga barnets överlevnad i skolan. Det behöver man bara läsa i tidningarna om för att konstatera. Det som däremot oftast inte står i tidningarna är tyvärr lite värre Döda är borta, och kan inte känna smärta och slipper lidande, men de stackars barn som på grund av skolornas brist på ansvarstagande (brist på intresse) blir pennaliserade, ganska många av dem så illa att de tappar hela skolutbildningen och får tas om hand i "lekklass" där de för syns skull sysselsätts under dagen. Barna själva är ju inte dummare än att de förstår att de har missat tåget och blir ofta självmordskandidater.

Självmordsstatestiken är ju skyhög, för att inte tala om alla de som går ut hela skolan utan att kunna läsa, skriva eller räkna.

Jag kan inte låta bli att tycka att politiker och ansvariga inte bara är blinda utan också väldigt dumma eller också" under mattan sopare, tex pga ekonomi" Jag trodde under många år att det som hände mig och några till på Solbacka var något speciellt, en enstaka företelse. Oj vad jag bedrog mig. Det börjar redan i de första klasserna med att ingen ordentlig övervakning under rasterna sker. Där börjar nästan alltid pennalismen med att någon ska sätta sig i respekt för att få vara i fred, andra står emot. Herarkin bildas och någon blir alltid längst ner utan möjlighet att göra något vettigt åt det hela.

Situationen för den som hamnar längst ner är naturligtvis ohållbar och eftersom ingen bryr sig, fören det oftast har gått flera år, sätts alltid eventuella resurser (om det ens finns någon som fattar vad det handlar om på skolan) in förtsent. Föräldrar ställs oftast utanför helt maktlösa på grund av att vi har lagar om skoltvång i Sverige och ekonomin och det praktiska gör det ofta svårt, för att inte säga omöjligt, att flytta elever från en skola till en annan, i varge fall på landsbygden.

Vi behöver en skola för att vi ska kunna fungera i samhället eller rättare sagt: Samhället behöver utbildade individer för att kunna styras, men inte för utbildade, då blir de besväliga att hantera.

Har man detta i åtanke föstår man kanske lite lättare varför allting går snett. I ett samhälle som under lång tid har styrts med låtagå prinsipen där man vants att lämna över ansvaret till andra för allting från ekonomi till pension blir det ju naturligt att inte ta ansvar för barna heller.

Vad ska/kan vi då göra.

Vi kan till att börja med använda det vi ju nu har satsat på tex Datorerna utbildning på distans i hemmen under en förälders straffansvar. Föräldrar har ju trotts allt intresse i sina barn ( I en skola finns bara det ekonomiska intresset i barnen ) Nu- när på grund av arbetsbrist en förälder oftast ändå är hemma borde man kanske se till att det ska svara så under barnens ungdom. Man bör altså omforma lagar och näringsliv så att detta inte bara är praktiskt möjligt utan att det ska vara så. Här finns mycket för en regering att göra, bara man har ideologin klar för sig.

Barn behöver kärlek, regler, och lämpliga straff. Får man inte det finns det ingen som bryr sig. Låt oss slippa få fler förlorade generationer i Sverige.

Vår Svenska skola har enligt min mening förlorat all funktion, trovärdighet och berättigande.

En skola ska enligt mig för att få kallas skola leda till något jobb eller åt minsonde kunskaper av något värde. LÄRARE SKA HA NÅGOT ATT LÄRA UT dvs kunna något själva, först i andra hand behöva vara pedagoger. Skolan skall lära eleverna hur man lär sig! Detta klarar inte den svenska skolan av i jämförelse med skolor i både väst och öst. Det är för att lära sig lära vi hade läxor! Och när vi nu inte ens kan garantera livet för de som går i skolan, då ska den bort och ersättas med något annat. Utbildning behövs men inte till det priset som vi i dag betalar.

Redan på Erlanders dagar började vi med att skrämma iväg lärare som hade något att lära ut. Inte vill en en person med genuina kunskaper bli illa behandlade av en skränande ouppfostrad hop av otyglade ungdommar till låg betalning. Näringslivet fick ett bra tillskott av kunniga lärare som bytte yrke och många flyttade utomlands (de som kunde dvs de med språkutbildning och kunskaper) till välbetalda jobb och företag som behövde svenskt kunnande. Det pågick och pågår fortfarande fast nu finns det inte så mycket kvar. Vår intelligentsia reserv är nästan tömd. Ja vi har fått lite nytt blod, men inte till närmelse vis i den omfattning vi har förlorat.

En liten jämförelse: I min skola fick vi i jag vill minnas RII4 en engelskskrivning som sedemera ca 5 år senare med samma bedömning gick för 2 betyg dvs 40p på universitetet. En degenerering av minst 4 årskurser på 5år En styvdotter till mig hade tagit studenten i St Petersburg Hon kunde mer än en välutbildad högskolesvensk. Svenskar som värnar om sina barn och har pengar väljer med all rätt oftast utlädska universitet om barnen klarar av att tentera in på internatskolorna eller så ordnas det med utbyte för att säkra barnens utbildning.

Den som läst Leif Lindberg:s och Britt-Marie Berge:s Pedagogik som vetenskap - vetenskap som pedagogik trykt 1988 ISBN 91-44-28501-9 kan kanske förstå vikten av lärare med kunskap och att ta hand om elever på rätt sätt. Men hur många har läst den eller något liknande, inte ens en på tusen skulle jag tro.

Jag vill minnas att det var i Californien som, det på 1950-60 talet (jag mins bara svagt) det nästan blev uppror när de försökte dra ner på specialskolorna för inteligenta barn. Men så har de bra utbildningar i dag också som leder någon vart.

Vårt sammhälle som alla andra samhällen bygger på och lever av vad de intligentaste av oss klarar av med stöd av oss medelmåttor så att vi kan bära de som behöver hjälp. I sverige har vi av dummhet, slapphet och felaktig styrning kapat av toppen och åt minstonne jag är orolig för att Sverige snart klappar igenom helt. Ännu så länge flämtar vi över vattenlinjen men med konstgjorda flytvästar.

Kom ihåg! Erfarenheten är läromästaren i allt. C. IULIUS CAESAR ca 60 f.Kr. Rerum omnium magister usus.

När jag orkar ska jag fortsätta skriva mer här. Knut

 

 

Med anledning av EU

Jag har sagt det förr och jag säger det igen: 10 sjuka individer blir inte friskare bara för att man lägger dem i samma sal, man kan på sin höjd höja humöret lite, men det är stor risk för motsatsen och vad tiden lider smittar de varandra!

 

 

 

 

Biblioteken är väl en bra samhällsnyttig institution eller ???

Min fru skulle låna böcker för att få lite hemkänsla med sitt eget modersmål. Sagt och gjort Jag hjälpe henne med ett eget lånekort och glatt lånar hon några böcker. Efteråt ska inhandlas lite på ÖB. Glad i hågen kommer hon till kassan och ska betala. Pip, pip, pip, pip Det tjuter alla tittar. Hennes väska ger utslag. Personal tillkallas och stackars människan ska försöka förstå och förklara med sina ynka 300-400 svenska ord att hon faktiskt inte tagit något. Hon förs bort som en brottsling och alla kring kassan tror att hon är en tjuv. Efter ett tag upptäcks naturligtvis att hon inte tagit något, utan att det är en av biblioteksböckerna, som har ett bläck kvar i ryggen, som gav utslag. Stackars människan hjälps nu ut genom kassan, men de personer som stod runt ikring och tittade ut henne är naturligtvis för länge sedan borta, för dem kommer hon alltid att vara en tjuv. Alltså utpekad som tjuv utan upprättelse och med affärens ord om att tala om för biblioteket att de måste åtgärda sina böcker anträds hemfärden. Biblioteks personal för vilka jag med bestämd röst för min frus räkning påpekar felet försöker skylla ifrån sig med att deras anläggning är intrimmad på en annan nivå, är naturligtvis en klen tröst. Särskilt mycket förståelse för problemet och vilja att göra något åt det (tex. varna) tycktes inte heller finnas.

Min fru kommer naturligtvis av nästan nödtvång att fortsätta låna böcker, men nu med iakttagande av extrem försiktighet och trotts skräckkänslorna. Kanske också att jag så småningom kan få med henne att handla på ÖB, men det kommer nog att dröja, det sitter djupt att ha blivit utpekad bland så många som tjuv..

Den här händelsen fick mig att tänka på biblioteken och att de faktiskt inte är bara nytta och glädje för de som lånar böcker. Biblioteken ställer till med en hel del också! Tex. ett missförhållandena förorsakat av deras systematiserade indelning. Har ni sett vuxna på barnavdelningen eller på ungdomsavdelningen, jo en och annan mamma som lånar böcker att läsa högt för minstingen, men sen är det tunnsått med vuxna. Ingen kategori för böcker till barn och vuxna. Den här kategori- indelningen i vuxna och ungdom är synnerligen olämplig! Bästa exemplet på det tror jag är en tidning kallad Asterix Serietidning men för BÅDE BARN OCH VUXNA. En serietidning som startade ett "Värrdsomspännande imperium" tills en författare dog. Receptet för den lyckade framgången var just en tidning med humor och utbildande innehåll för både barn och vuxna med leken och ironin och karikatyren som medel. Många som jag själv och tex. Kungen är dyslektiker och behövde/behöver tillgång till sådan här litteratur utan att för den delen få schavottera som utpekade missfoster. Jag ser då och då pappan som försynt förklarar för expediten att: "nja den här köper jag åt grannens son, eller min lilla flicka hon ska också ha något"

Jag kan inte undgå att tänka: Stackars sate du klarar inte att stå för ditt handikapp.

Och Ungdomar vill vara vuxna. Barn vill vara ungdommar. Vuxna vågar inte vara barn!

 

 

 1) Det sägs att vi har demokrati och yttrandefrihet. Det sägs varje dag! Det är nästan så att man skulle kunna tro det, om man inte kunde tänka själv. Myndigheterna i Danmark och Sverige hade stora problem att dölja det när karikatyrerna från koranen publiserades i Danmark. Inte ens våra länder är suverena stater (bestämmer över sig själva). Sedan Erlanders dagar (1a negativa budgeten) (Gammal partiledare för Sossarna, före Palme) har vi ju vetat att det egentligen inte är riksdagen som bestämmer och regeringen som regerar som det en gång i tiden var menat, utan att det är pengarnas makt som bestämmer. Man kliar varandras ryggar. När en har gjort ett felsteg kliver någon annan fram och urskuldar handlandet, för annars kunde man ju själv åka dit. Alla är ju lika dåliga kålsupare.(Helt oavsett parti så är det ju bara munlädret och inte kunskaper som har lagt grunden till deras kariärer.)

2) Yttrandefrihet då den finns väl i alla fall. Nä bara när den är ofarlig Det är inte tillåtet att i Sverige tex. beskylla högsta domstolen (myndigheten) för tex jäv eller korumption eller liknande, då åker du in. Rättsväsendet är oklanderligt Annars har myndigheterna kommit på att ju fler kanaler det finns för yttrandefriheten (Demokratin??) desto mindre behöver man bry sig om den När de själva (Sossarna eller Regeringen) vill något går de automatiskt ut i många om inte alla kanaler medan kritik oftast hamnar i lokalpressen där den snart är bortglömd.

Det är dessutom länge sedan man tog bort ansvarslagarna för myndighetsutövarna. I dag kan de göra vad de vill och då gör de naturligtvis just det. Och ju längre från oss svenskar som myndighetsutövarna hamnar desto mindre behöver de bry sig om vad vi vill. EU bra, underbart, då kan vi komma långt hemifrån (lägg märke till att jag inte skriver väljarna)

3) Val Fria? Det är ju partierna själva som väljer vilka som ska får stå var på listorna och strykningsregler etc, är satta så höga att det i praktiken är omöjligt att rösta bort någon det krävs för många röster helt enkelt. Nja man kan ju i alla fall rösta blankt för att visa sin ovilja för systemet.

4) Betyder valen något. Knappast. Antingen ställs frågorna så att valresultatet kan "tolkas" åt vilket håll som helst och då helst åt regeringens håll eller så kör man helt enkelt över väljarna, eller ger helt felaktiga besked från något departement som sedan förnekas eller bara beklagas som tråkigt men vi ska bättra oss, så att man röstar åt regeringens alternativ. Ibland hoppar man över att låta folket rösta för att man vet att då får vi inte göra som statsminister Göran vill. Det finns många varianter men de går alla ut på att de får göra som de själva vill. Helst sitta i lugn och ro och kvittera ut så mycket som möjligt.

Var är demokratin?????

Är det någon mening med yttrandefriheten????

Ja man kan stå på gatan och skrika sig hes och skrika i stort sätt vad som helst men på mig verkar det som de har täpt till alla tidigare verksamma kritikhål.

Hur är det med domstolarna då? de som man inte får kritisera. Ja en del får man ju inte ens själv komma till tals i annat än skriftligt i förväg och så vidare. Andra har jag en hel del att säga om men det får (vågar) jag inte ens göra här. Har ni tänkt på varge gång tidningarna skriver om rättshaverister (och alla gånger de inte ens gör det) ...

Domstolar i Sverige gömmer sig bakom rättspraxis, tolkningar av lagtexten, "Det är lagen som ska följas det ska inte bedömas om det är rätt eller fel." En döms att betala samma sak 2 gånger av två rättsinstanser efter varandra pga teknkalitet etc en annan får slåss ett halvt liv för att få en läkare prickad trots otvetydiga bevis som en barnunge fattar. etc etc Knarkare däremot och grova brottslingar dom får samhällsstöd och rehabeliterings-planer och daltas med. Och de stora ekobrotten vågar ingen ge sig på de brottslingarna sitter ju "högt upp, verkligt högt upp" och har ju pengar till advokater......!!!!

Det stog så fint i min gamla lagbok att vi alla skulle vara "lika inför lagen" Vart tog det vägen. Vart tog rättsmedvetandet vägen?

Sålde man dessa saker samtidigt som resten av Sverige såldes?????????????????? Palme var bra på att fästa uppmärksamheten på utlandet.................!!.

Sverige och svenskarna, grundlurade av falskhetens Kungarike?????????????????? Inget är ju vad det ser ut at vara. 98% tycks ju mig vara falskt.

Jag känner mig i alla fall grundlurad Vad dog arbetarna för i ådalen? Måste det till ett blodbad av större dignitet för att det ska hända något?

 

Nästa tanke: "Låta gå politik allá Sossarna" leder oftast till motståndare i båda leden, dels de egna, dels i motståndarlägret. Att inte våga ta ställning fullt ut även konsekvensen alltså.

Hoc illis narro, qui me non intelligunt. PHAEDRUS
Det här berättar jag för den som inte förstår. ca 10 e.Kr..