Jag som Sverigedemokrat!

"Jo nog e ja Sverigedemokrat allti"  och har nog alltid varit det bara det att jag liksom inte har hittat hem, men sen hitta jag Sverigedemokraterna och här känner jag mig verkligen hemma. Det är som om alla mina livserfarenheter faller på plats och jag har verkligen gjort mycket under mitt liv.  Jag hitta årets förslag till slagord på vår hemsida. Jag har tagit mig friheten att möblera om dem i den ordning som de är väsentliga för mig.   Under tänker jag förklara varför.   

   SD bild 2
          SVERIGEDEMOKRATERNA
        Ge oss Sverige tillbaka!

 1. Låt Sverige förbli Sverige
 2. Ett nära europeiskt samarbete utan överstatlighet
 3. En trygg och kunskapsinriktad skola
 4. En ansvarsfull invandringspolitik
 5. Jämställdhet och ökad trygghet för landets kvinnor
 6. En rättvis arbetsmarknad och minska arbetslöshet
 7. En ansvarsfull och hållbar miljö- och energipolitik
 8. En trygg och värdig ålderdom
 9. Värdig vård för alla
 10. Krafttag mot brottsligheten
 11. En levande landsbygd och ett djurvänligt samhälle
 12. Ett starkt och modernt svenskt försvar
 13. Slå vakt om familjen

Så här tänker jag:

Om inte Sverige förblir suverän stat har vi ingenting, då är vi ingen ting (vi måste återta det som stod i gamla grundlagen.)  För att det ska förbli så kan vi inte acceptera att vara styrda om än ännu så lite av EU. Om vi inte har en trygg och fungerande skola som returnerar tillbaka hela individer till familjerna och samhället så har vi inget att bygga vårt samhälle med och av. Sverige skapades och enades genom att man införde kristendomen och genom att ha en religion blev det förhållandevis lugnt i Sverige. Visst vi ska acceptera andra religioner så länge de underordnar sig Svensk lag men vi ska inte importera religionskrigen genom för stor och koncentrerad invandring som vi vare sig har råd till eller kan ge meningsfull sysselsättning åt. Sen ska vi naturligtvis ha jämställdhet mellan könen och mellan invandrare och Svenskar. Ingen ska prioriteras utan bedömas efter kvalifikation. Vi måste också se till att vår miljö bevaras och vidta nödiga åtgärder annars har våra barn inget att lev i. Vi måste värna om våra äldre helt klart tex. Se till att det fortfarande finns möjlighet för gamla att kunna sköta sig själva och inte vara utlämnade åt barn eller barnbarn för att klara så enkla saker som att betala räkningar använda Internet etc. Vi ska inte vara ett nummer i vårdkön utan en individ!! och akutvården måste fungera så att det inte går som med min första fru som satt 6 tim på en akutmottagning och när de hade tid att titta till henne var hon död. Vi måste se till att all brottslighet beivras kraftigt betydligt hårdare och effektivare än i dag annars söker sig all oönskad brottslighet hit. Vi måste ta vara på och hjälpa djuren. De gör det Sos inte klarar av att göra nämligen ge meningsfull tillvaro åt en stor grupp människor. "Någon som väntar på en där hemma och är beroende av en" Vi behöver bevara livets mångfald av många olika skäl bland annat behöver vi bevara DNA för framtida forskning. Och sen måste vi ju försvara allt det här mot omgivningen annars kan någon helt plötsligt få för sig något. Sist men inte minst måste vi ta vara på och befrämja kärnfamiljen barn behöver båda föräldrarna.

Slutligen undrar jag så där apropå valrörelsen:

Hur kan de gamla etablerade partierna tro att de ska kunna få rätsida på Sverige när de inte ens kan få rätsida på skolorna???????

Det är ju samma motor i båda fallen: FRASIK och FRAP

Främlingskap föder Rädsla som föder Aggression vilket leder till Pennalism /Stridigheter som kan eskalera till inbördeskrig och fullskaligt Krig

Vi har exempel överallt i värden i Nutid och i Historien.

Knut

Sverigedemokraterna
SD Kuriren

Sverigedemokraterna Falun